Almási Balogh Pál Kórház

  Tisztelt Hozzátartozók/Látogatók!

 A látogatási tilalom alatt betegeiknek az alábbi szerint tudnak csomagot küldeni:

 • A csomagot lezárva, a beteg adataival ellátva (név, osztály, kórterem) a főbejárat portáján napközben lehet leadni:
 • délelőtt 11.00-12.00 óráig, délután : 15.00-17.00 a csomag még aznap felkerül a betegellátó osztályra
 • A csomag tartalmazhat ruházati, tisztálkodási és használati eszközöket.
 • Romlandó élelmiszert, alkoholt nem lehet a csomagban elhelyezni.
 • Értéktárgyakért, készpénzért felelősséget nem tudunk vállalni, lehetőség szerint ezt a csomag ne tartalmazzon.
 • A csomag átvételekor átvételi elismervényt nem áll módunkban adni.

A látogatási tilalom ideje alatt:

 • Súlyos, életveszélyes állapotú betegnél egy hozzátartozó tartózkodhat.
 • A kiskorú beteg mellett egyik szülője, vagy törvényes képviselője tartózkodhat.
 • Apás szüléseknél a szülő nő által kijelölt személy jelen lehet.
 • A beteget megilleti az egyházi személlyel való kapcsolattartás.

Felhívjuk figyelmüket, hogy rendkívüli látogatási engedéllyel kizárólag a hivatalos látogatási időben léphetnek be az intézmény területére!

 

Tisztelt Hozzátartozók!

A betegek hazaszállítása az alábbiak szerint történik:

a hozzátartozók által naponta két időpontban, délelőtt 10.00-11.00 óra, valamint délután 15.00-16.00 óra között történhet a főépület hátsó bejáratánál.

A mozgásában korlátozott beteget a kórház dolgozója lekíséri a gépjárműig.

Hozzátartozó az épületbe nem léphet be és az épületben nem tartózkodhat.


Betegjogok érvényesülése a látogatási tilalom időszaka alatt.

  (Kapcsolattartás, hozzátartozók tájékoztatatásához való jog )

A látogatási tilalom nem érinti a betegek egyéb kapcsolattartási jogait, azonban az ebbe a körbe tartozó személyes kapcsolattartás esetén a szolgáltató köteles megtenni mindazokat az intézkedéseket, amelyek a fertőződés veszélyét a lehető leghatékonyabban csökkentik.

Az érintett személyek kötelesek a szolgáltató ennek érdekében tett intézkedéseiben együttműködni.

A fennálló látogatási tilalom alatt, a betegekkel történő kapcsolattartás, valamint a beteg hozzátartozói részére a betegekkel kapcsolatos tájékoztatás joga, az Almási Balogh Pál Kórházban az alábbiak szerint érvényesül:

A kapcsolattartás lehetőségének érvényesülésére tekintettel, a megfelelő védőfelszerelés használata mellett, kórházunk biztosítja, hogy:
– a súlyos állapotú, végstádiumú beteg esetében az általa megjelölt (lehetőség szerint írásban) személy mellette tartózkodjon;
kiskorú beteg esetén a szülője, törvényes képviselője, illetőleg az általa vagy törvényes képviselője által megjelölt személy mellette tartózkodjon;
a szülő nő vonatkozásában az általa megjelölt nagykorú személy a vajúdás és a szülés alatt folyamatosan vele lehessen;
egyedi méltányosság keretében – kockázatbecslést követően – különös méltánylást érdemlő, orvos szakmailag kiemelten indokolt esetekben, az osztályvezető főorvos  indokolással ellátott  javaslatára, az főigazgató a látogatást, illetve a kapcsolattartást írásban engedélyezheti.

Valamennyi beteget megillet az a jog, hogy vallási meggyőződésének megfelelő egyházi személlyel kapcsolatot tudjon tartani, ezáltal vallását szabadon tudja gyakorolni.

Az ellátott fekvőbetegek panasz- illetve jogorvoslati joga az általános szabályok szerint, korlátozás nélkül érvényesül. 

A betegjogi képviselő telefonos elérhetősége minden betegellátó egységben ki van függesztve.

A betegjogi képviselővel való kapcsolattartás maradéktalanul biztosított.

Kérjük, beteginket, hogy elsősorban a saját mobil telefonos kapcsolatot részesítsék előnyben a hozzátartozóikkal való kapcsolattartásra.

Betegeink számára lehetőség van a saját mobiltelefon használatára, továbbá a VIP szobákban wifi kapcsolódási lehetőséget biztosítunk.

A beteg részletes egészségi állapotáról és egyéb adatairól – a hatályos adatvédelmi előírásokra tekintettel – munkatársainknak nem áll módjában részletes felvilágosítást adni, minden telefonon érdeklődőknek.

Kórházunk fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egységeiben orvos szakmailag indokolt esetben és beteg kifejezett igénye esetén, munkatársaink telefonon felveszik a kapcsolatot a beteg által a betegdokumentációban kapcsolattartásra és értesítés céljából megjelölt hozzátartozóval.

 Csomagkézbesítés a látogatási tilalom alatt:

A látogatási tilalom ideje alatt a betegeknek szánt csomagokat lezárva,a beteg adataival ellátva ( név,osztály,kórterem)   mindennap   11.00-12.00 és 15.00-17.00 óra között a portán adhatják le.

A csomag tartalmazhat ruházati,tisztálkodási és használati eszközöket.

Romlandó élelmiszert ,alkoholt nem lehet a csomagba helyezni.

Értéktárgyért, készpénzért felelősséget nem tudunk vállalni,lehetőség szerint ezt a csomag ne tartalmazzon !

A csomag átvételekor átvételi elismervényt nem áll módunkban kiállítani.

Az átvett csomagok felületét az Intézményünk munkatársai szakszerűen fertőtlenítik. A csomagokat az osztályon az adott műszakban dolgozó ápolók adják át a betegeknek.

Ózd, 2020.

Dr. Bélteczki János

főigazgató


Tisztelt Látogatóink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Almási Balogh Pál Kórház egész területén LÁTOGATÁSI TILALOM van érvényben!
Köszönjük, hogy a rendelkezés betartásával óvja hozzátartozóját, ismerősét!
Érvényes 2020.08.29- től visszavonásig!


Tájékoztatás

kórházunk  2020. június 15-től érvényes  szabályairól

A járványügyi helyzet kedvező alakulása miatt a kórházakat érintő látogatási tilalom visszavonásra került, mely alól  kivétel:

 • Intenzív Osztály (rendkívüli esetben az osztályvezető főorvos külön engedélyével)
 • kórházunk COVID elkülönítő részlege

A látogatási idő: hétfőtől vasárnapig 14.00 és 16.00 óra között

Kérjük a látogatóktól az alábbiak szigorú betartását:

 • A portaszolgálatnál szűrponton áthaladás, valamint védőmaszk használata kötelező, melyről a látogatónak kell gondoskodni.
 • Kérjük, hogy csak egészséges személy látogasson.
 • A kórteremben Tilos a csoportosulás. 1 beteghez csak 1 hozzátartozó jöhet be, akinek be kell tartani a másik beteghez való 2 méter távolságtartást, valamint a beteg ágyára nem ülhet.
 • Az Osztályvezető főorvos saját hatáskörben eljárva – egyéni elbírálás alapján adhat engedélyt a látogatási időn kívül történő látogatásra.
 • Kérjük a látogatók megértését abban, hogy a személyzetnek bármikor joga van a látogatás megszakítására ill. a hozzátartozók kiküldésére orvos- vagy ápolásszakmai indokból.
 • A kézfertőtlenítés lehetőségét minden osztályon biztosítjuk, a kórteremben történő belépéskor a kézfertőtlenítő használata kötelező.
 • Amennyiben a beteg állapota megengedi, látogatót az udvaron/kertben is fogadhat, de az osztály elhagyásáról tájékoztatni kell az ellátó személyzetet.
 • Továbbra is biztosítjuk a portára leadott csomagok betegeink részére történő eljuttatását. Kérjük a csomagra feltüntetni a beteg adatait (nevét, osztály, kórterem, ágyszámot).

Gyermekosztály vonatkozásában a kiskorúval 1 fő hozzátartozó bentléte továbbra is biztosított.

Szülésnél 1 hozzátartozó bent tartózkodása engedélyezett. A szülőszoba előtt TILOS hozzátartozónak tartózkodni.

Kórházunkban fodrász, manikűrös, pedikűrös fogadható, ha maszkot visel, valamint biztosítjuk a vallásgyakorlás a szociális távolságtartás biztosításával.

Szakrendelések:

» A rendelésre, vizsgálatokra – továbbra is – kizárólag telefonon – a szakrendelés asszisztensével és orvosával – egyeztetett időpontban lehet megjelenni.

 

»  A jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel továbbra is biztosítjuk – a személyes találkozás nélküli kapcsolattartást –   telefonos vizit  lebonyolításával.

 

 

» Ha az orvos elegendőnek tartja a telefonos kikérdezés kapcsán nyert információkat, nem szükséges a megjelenés, az orvos felírhat e-receptet,amely az   EESZT-ben elérhető. Egészségügyi dokumentációjához ügyfélkapunk, vagy háziorvosán keresztül hozzájuthat.

» Amennyiben szükséges a beteg vizsgálata, akkor az orvos időpontot ad a személyes találkozásra. A beutaló köteles szakrendelések esetén a betegnek rendelkeznie kell beutalóval.

» Az előjegyzés időpontját kérjük pontosan tartsa be, de érkezéskor kalkulálják be a szűrőponton való áthaladást idejét.

» Az intézmény területén kizárólag védőmaszkban  lehet tartózkodni, kérjük, amennyiben lehetséges, érkezéskor viseljen maszkot.

»  A vizsgálatra lehetőség szerint egyedül érkezzen, a váróban pedig a 1,5 méteres távolságot egymás egészségének védelme érdekében kérjük, feltétlenül tartsa be!

» Az épületbe való belépéskor a bejáratoknál továbbra is szűrőpont működik, ahol megtörténik a beteg lázmérése, higiénés kézfertőtlenítése és járványügyi kérdőív kitöltése.

» Amennyiben a belépéskor felmerül a koronavírus gyanú, és vizsgálata halasztható, a betegek otthonába irányítjuk, ha ellátása sürgős, a COVID-gyanús esetekre fenntartott részlegen történik meg a vizsgálata.

A szakrendelések telefonszámai a kórház honlapján elérhető, amelyet folyamatosan frissítünk, ezért a bejelentkezés előtt legyenek szívesek tájékozódni az aktualitásokról.

A szakrendelések telefonszámaiért kattintson ide
A betegek számára a csomagok leadásával kapcsolatos rendelkezésekért kattintson ide

Ózd, 2020. június 15.

Dr. Bélteczki János

főigazgató


Tájékoztatás

a járóbeteg  szakellátás 2020. május 11-től érvényes  szabályairól

» A rendelésre, vizsgálatokra kizárólag telefonon – a szakrendelés asszisztensével és orvosával – egyeztetett időpontban lehet megjelenni.

»  A korábban kiadott előjegyzési időpontokat is újra kell egyezetni!

 »  A jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel továbbra is biztosítjuk -a személyes találkozás nélküli kapcsolattartást –   telefonos vizit  lebonyolításával.

 » Ha az orvos elegendőnek tartja a telefonos kikérdezés kapcsán nyert információkat, nem szükséges a megjelenés, az orvos felírhat e-receptet,amely az   EESZT-ben elérhető. Egészségügyi dokumentációjához ügyfélkapunk, vagy háziorvosán keresztül hozzájuthat.

» Amennyiben szükséges a beteg vizsgálata, akkor az orvos időpontot ad a személyes találkozásra. A beutaló köteles szakrendelések esetén a betegnek rendelkeznie kell beutalóval.

» Az előjegyzés időpontját kérjük pontosan tartsa be,mert óránként maximum 4 beteg látható el,de érkezéskor kalkulálják be a szűrőponton való áthaladást idejét.

» Az intézmény területén kizárólag védőmaszkban  lehet tartózkodni, kérjük, amennyiben lehetséges, érkezéskor viseljen maszkot.

»  A vizsgálatra lehetőség szerint egyedül érkezzen, a váróban pedig a 1,5 méteres távolságot egymás egészségének védelme érdekében kérjük, feltétlenül tartsa be!

» Az épületbe való belépéskor a bejáratoknál továbbra is szűrőpont működik, ahol megtörténik a beteg lázmérése, higiénés kézfertőtlenítése és járványügyi kérdőív kitöltése.

» Amennyiben a belépéskor felmerül a koronavírus gyanú, és vizsgálata halasztható, a betegek otthonába irányítjuk, ha ellátása sürgős, a COVID-gyanús esetekre fenntartott részlegen történik meg a vizsgálata.

» Ha  a beteg nem jelenik meg időben, a szigorú betegfogadási rend miatt a vizsgálatot nem végezzük el, a páciensnek új időpontot kell kérnie.

» A járóbeteg szakellátásban a magas kockázatú tervezett beavatkozások előtt kötelező a koronavírus PCR vizsgálat elvégzése, mert csak a negatív eredmény birtokában kerülhet sor az ellátásra.

» Ha nem rendelkezik beavatkozásához szükséges  negatív teszteredménnyel, akkor a mintavétel   helyéről, módjáról, a szükséges tudnivalókról munkatársaink az időpont egyeztetés során tájékoztatják Önöket.

Az egynapos ellátásokat és az akut esemény utáni rehabilitációs tevékenységek egy részét szintén fokozatosan, a lehetőségeknek megfelelőn újraindítjuk.

A szakrendelések telefonszámai a kórház honlapján, illetve tájékoztatónk mellékleteként elérhető.


PCR vizsgálat:

Előre egyeztetett időpontban- előjegyzés alapján történik .

Helye:  A szakrendelő földszintjén a Tüdőgongozó területén lévő – a portával szemben lévő ajtón keresztül megközelíthető mintavevő helységben.

Időpont:  hétfő- péntek  : 8-9 óra

Ezzel a technikával nyál és orr-váladék mintát vizsgálunk.

Fontos szempont, hogy a mintavétel előtt 8 órával nem szabad sem enni, sem folyadékot fogyasztani, sőt fogat mosni, vagy szájöblítést végezni sem!

A mintavétel után a mintavevő szakember a sejteket egy megfelelő folyadékba mossa be, majd az anyagot a laboratóriumba juttatja.

Eredmény:A  mintavételt követő 2. munkanap után várható

 A szakrendelések telefonszámaiért kattintson ide

Köszönjük megértésüket, türelmüket és együttműködésüket!

Ózd, 2020. május 8.

Dr. Bélteczki János

főigazgató


TÁJÉKOZTATÓ

„Az egészségügy újraindítása 2020. május 4-től” rendelkezésről

Dr. Kásler Miklós az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere 2020. április 30-án az egészségügyi intézmények részére egy intézkedést adott ki az egészségügyi szolgáltatások újraindítása céljából.

Az intézkedés alapvető célkitűzése a hazai lakosság egészségének védelme, a további, súlyos tünetekkel járó illetve halálozást okozó megbetegedések számának csökkentése. Továbbá  annak biztosítása, hogy még a járvány tetőzése során is minden magyar állampolgár lehetőség szerint a legmagasabb színvonalú egészségügyi ellátásban részesüljön.

 

 1. május 4-től az alábbi ellátások nyújtására van ismételten lehetőség, a szigorú higiénes rendszabályok betartása mellett.

Kórházunk vonatkozásában az alábbi ellátások újra indítását tervezzük:

 • a járóbeteg szakellátás, ideértve a diagnosztikai ellátásokat (labor, röntgen, ultrahang, TBC gondozó)
 • az egynapos ellátások
 • a fekvőbeteg szakellátásból a rehabilitáció

A járványügyi helyzetre tekintettel az eddigi szakrendelésre szóló időpontjait nem minden esetben tudjuk igénybe venni.

A szakrendelések telefonszámait kórházunk honlapján az „elérhetőségek” menüpontban találhatják meg.

Amennyiben szakrendelésünket igénybe akarja venni, a következőket kell tennie:

 • A beutaló köteles szakrendelésekre továbbra is szükséges a beutaló
 • Az Ön állapota fogja meghatározni, hogy elég-e a telefonos konzultáció vagy későbbiekben szükséges a személyes megjelenése.

 

Kérünk mindenkit, hogy első körben telefonos konzultációt kezdeményezzen a háziorvosával vagy a szakorvossal.

 

Az ellátási feladatok szervezése folyamatban van, konkrét tájékoztatást a későbbiekben adunk, melyet a honlapon fogunk frissíteni.

 

Az eddigi gyakorlatot követve szakrendeléseinket csak SÜRGŐS  esetbe vegyék igénybe.

Szíves megértésüket és türelmüket köszönjük!

Ózd, 2020. május 4.

Dr. Bélteczki János

főigazgató


Koronavírussal kapcsolatos tájékoztatókért kattintson ide

INTÉZKEDÉSEK A CORONAVÍRUS TERJEDÉSÉNEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN
 2020. március 18-tól – visszavonásig – az előjegyzéssel működős járóbeteg ellátásokat szüneteltetjük, kivéve ahol sürgős szükség esetén ellátás merülhet fel.
 Azonnali intézkedések:
• Látogatási tilalom fenntartása
• Rendelőintézetben csak sürgősségi esetek ellátása
• Tervezett műtétek halasztása
• Sürgősségi osztályon a betegérkeztetés átalakítása
• Felfüggesztettük az Intézeten kívüli dohányzó helyek működését.
• a Szakrendelőben a „betegirányító helyiség” -ben elsődleges szűrőpont létesül.
 
Főmunkaidőben: 7.00-től 15.00 óráig, főmunkaidő után a Porta melletti helyiségben.
 
Sürgős esetet ellátó szakrendelések:
– szemészet
– fül-orr-gégészet
– előjegyzés /48/574-467-es közvetlen számon
– neurológia
– sebészet
– gastroenterológia
– nőgyógyászat (szűrővizsgálatokat nem végzünk, akut vérző betegek ellátása és terhességmegszakítás ügyintézése megtörténik)
– gyermek sürgősségi ambulancia (csípő UH szűrés is történik)
– pszichiátria
– bőrgyógyászat
– anaesthesiológia (akut műtétek miatt)
– Kp. Laboratórium – csak akut vizsgálatok végzése, a kőtelező, időszakos vizsgálatokra a várandósokat fogadjuk.
– Kp. Röntgen Osztály
– csak sürgős rtg. és UH végzése
– Tüdőgondozó
– Foglalkozás egészségügyi szolgálat
 
A Kézsebészet – különös tekintettel az akut és funkciót károsító eseményekre – szerdai napokon üzemel.
Minden szakrendelésen az előjegyzés felfüggesztésre került.
 
Szüneteltetésre kerülnek az elektiv kivizsgálások, szűrések, valamint a kúraszerü ellátások (vasoaktiv infúzió).
 
Felfüggesztésre kerül a panaszkezelési iroda működése (betegjogi képviselőhöz változatlanul fordulhatnak telefonon).
 
A Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályon megszüntettük az új beteg felvételét, a Reumatológián csak akut beteg felvétele történik.
 
Az Ápolási Osztályon a szerződés megkötése és az ápolási díj befizetése a fönövér közreműködésével, a portán történik.
 
Műtétek:
Jelenleg csak a sürgős műtéteket végzik el. Tervezett műtétek a járvány utáni időpontra halasztódnak.
 
A Sürgősségi Osztályra érkező betegek vizsgálata – kivétel nélkül – előszűrő ponton keresztül történik – kivétel a Mentőszállítás. A beteget 1 személy kisérheti.
 
Gvóqvszerfelírási szabályok:
 A gyógyszerek felírásához szükséges szakorvosi javaslatok még akkor is érvényesek, ha a vészhelyzet ideje alatt lejárnának. Söt még 90 nappal majd a vészhelyzet megszűnése után is érvényesek lesznek.
 
Gyógyszerek kiváltása:
A vészhelyzet ideje alatt a gyógyszereket nem csak a beteg válthatja ki. Elegendő ha egy papírra felírja a beteg TAJ számát és a gyógyszert kiváltó személy a saját személyi igazolványát magával viszi.
 
Kórházunkban az Almási Balogh Pál Gyógyszertár – a munkarendje szerint – változatlanul üzemel.
 
Leletek kiadása:
 A leletkiadás intézményünkben szünetel, azok elérhetőek az EESZT felületen-akik rendelkeznek ügyfélkapus regisztrációval.
 
Külön kérésre a nyomtatott leletek kiadása a Kp. Laboratórium dolgozóival történő egyeztetés után lehetséges.
 
Látogatási tilalom:
 Továbbra is fennáll. A betegek csomagjainak leadása – az eddigi gyakorlatot követve – a Portán történik, 11.00-12.00, valamint 15.00-17.00 óra között.
 
Parkolás:
 A kórház területére – 2020. március 19-töl csak a kórházi dolgozók hajthatnak be, ill. ügyeleti időben az SBO-ra beszállított beteget lehet behozni, de utána a kinti parkolót kell igénybe venni.
Ózd, 2020. március 17.
 
Dr. Bélteczki János
főigazgató

ALMÁSI BALOGH PÁL KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

korhazbejaratÜdvözöljük Kórházunk honlapján!

Ózdot nevezik a 7 völgy városának is, kórházunk is egy domb tetején található, távol a régen rengeteg füstöt kiengedő kéményektől és a – ma már csak emlékeinkben élő – gyár zajától. A gyönyörű természeti környezetben fekvő város egy páratlanul szép szanatóriumi környezetbe építette kórházát a város szélére, csodaszép kilátással és zöldövezetes parkkal körülvéve.

Betegeinket  340  ágyon,  10  osztályon,  50  szakrendeléssel,  illetve  gondozóval,  központi diagnosztikai egységgel fogadjuk és látjuk el.

Ózd városa az Észak-magyarországi régióban, Borsod-Abaúj-Zemplén megye északnyugati részén  található.  Szlovákiai  határ  menti  település,  mintegy  34  ezer  fős  lakossággal.  A  város  a megyeszékhelytől, Miskolctól 60 km-re, a fővárostól pedig 150 km-re található.

Honlapunk  részletesen  bemutatja  az  intézet  tevékenységét.  A rendelési  idők  mellett  számos egyéb hasznos információ található az oldalon, ami segít az érdeklődőknek az eligazodásban. Kérdések esetén a megadott telefonszámokon tud érdeklődni, s mi igyekszünk készséggel segíteni.

Tisztelettel:
A Kórház vezetősége

HÍREK