Igazgatósági épületszárny I. emelete

Főigazgató: Dr. Bélteczki János
Elérhetőség: 48/574-425

Orvos-igazgató: Dr. Kovács Sándor
Elérhetőség: 48/574-400

Titkárnő: Németh Erika
Munkarend: hétfő–péntek 7.00–15.00
Titkárság telefonszám: 48/574-429
Fax: 48/574-401
E-mail: foig@ozdikorhaz.hu

A főigazgató közvetlen irányítása alá tartoznak:

 • orvosigazgató
 • ápolási igazgató
 • gazdasági igazgató
 • osztályvezető főorvosok
 • intézeti főgyógyszerész
 • higiénikus főorvos
 • döntéselőkészítési osztályvezető
 • belső ellenőr
 • igazgatósági titkár
 • jogi képviselő
 • minőségbiztosítás

Feladata:

Szervezi és irányítja a kórház szervezeti egységeinek munkáját, biztosítja a folyamatos működést    és    működtetést.    Összehangolja    és    irányítja,    valamint    ellenőrzi    az    intézmény orvosszakmai szervezeti egységeinek munkáját. Szervezi és ellenőrzi a betegellátó osztályok, a   diagnosztikai   és   terápiás   osztályok,   a   szakellátások   és   gondozók   működését.   Heti rendszerességgel vezetői, havi rendszerességgel főorvosi értekezletet tart, melyen tájékoztatja a munkatársait a kórház életét érintő aktuális kérdésekről, tudnivalókról.