Az Almási Balogh Pál Kórház (továbbiakban ABPK) elkötelezett a működésével összefüggő esetleges visszaélések, szabálytalanságok, korrupciós kockázatok, valamint integritását bármilyen formában sértő események megelőzésében. Az ABPK elkötelezi magát a csalás és a korrupció ellenes harc és az értékalapú – átlátható, elszámoltatható, szakmailag magas színvonalú, etikus, feddhetetlen – működés mellett.

A 370/2011 (XII.31.) Kormányrendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről, 6.§ (4) bekezdése alapján az ABPK integritás felelőseként Horváth Viktória került kijelölésre.

Az ABPK működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra, integritási valamint korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentéseket saját dolgozóink illetve külső személyek is az alábbi elérhetőségeken és módokon tehetik meg:

Írásban: ABPK 3600 Ózd, Béke út 1., Horváth Viktória részére
Elektronikusan: horvath.viktoria@ozdikorhaz.hu
Telefonon: 06-48-574-496
Személyesen: időpont és helyszín előzetes egyeztetése a fentebb megjelölt elérhetőségeken.

A bejelentéshez javasolt, az itt letölthető adatlap használata