EFOP-2.2.18-17-2017-00035

Az Almási Balogh Pál Kórház az Emberi Erőforrás Operatív program keretén belül, EFOP-2.2.18-17 kódszámú „Betegbiztonság növelését célzó komplex
infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben” tárgyú felhívásra pályázatot nyújtott be. 2017. október 25-én került sor „Betegbiztonság
növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az Almási Balogh Pál Kórházban” tárgyban a Támogatási szerződés aláírására, mely 170,44 millió Ft
értékű összegben az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból valósul meg, vissza nem térítendő támogatás formájában.
A projekt keretében lehetőség nyílik a Kórház higiénés fejlesztésére, valamint légtechnikai fertőtlenítő rendszer kiépítésére.

Sajtóközlemény

Attachment