Porta 574-400
Porta 100
újraélesztõ team240
Fõigazgató425
titkárság429
FAX401
Ápolási Igazgató477
titkárság437
epid.felügyelõ470
EFI iroda463
Minöségbizt.187
Szociális munkás186
Gazdasági Igazgató478
titkárság416
iktató443
SBO triage kezelö484
dr.Zöld A. fõo276
orvosi szoba226
ambulancia428
fönövér (Szécsiné)212
seb.ambulancia456
Szülészet
dr.Fábián I. föo.490
dr.Mertus T.424
dr.Ata 105
dr.Khalid B.146
orvosi szoba420
nõgyógyászat465
fõnõvér486
szülõszoba448
császáros mütö232
újszülött-kora174
gyermekágyas r.418
nõgyógy kismûtõ108
vizsgáló207
adm.183
Sebészet
vez.fõo/dr.Bogdán S./476
orv./dr.Lukács P./487
orv./dr.Gilicze T./185
Seb.orvosi szoba455
fõnõvér488
tornaterem121
férfi oldal446
nõi oldal497
adm.189
VIP kórterem255
Belgyógyászat
dr.Houndeffo S. Casimir438
dr. Sulyok J.260
dr. Simon H.480
dr. Selmeczi T.257
pszichológus (dr.Lukácsné)191
fõnõvér432
nõvérpult I.részleg453
n?vérpult II. részleg433
nõvérpult III.részleg404
nõvérpult IV.részleg475
EKG439
endoscopos vizsg.449
Adminisztráció471
Gyermek gyógy.427
vez.fõo./dr. Koós/464
Gyermek szakr. és UH122
Sóterápiás szoba 195
orvosi szoba419
fõnõvér277
kezelõ –adm.118
Gyermek ügyelet110
KAITO
oszt.vez.fõo.271
orvosi ügyelet269
fõnõvér489
intenzív szoba451
anaesth.assziszt.450
nõvérpihenõ144
adm.188
Reumatológia
fõorvos520
fõnõvér521
orvosi szobák522
adminisztrátori403
nõvérpult II.em495
nõvérpult III.em523
szakrend. I.525
szakrend II.524
kezelõ I. em526
kezelõ II.em527
vizsgáló II.em528
tornaterem530
karbantart.236
Gyógyászati S.Bolt540
Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály
növérpult426
vizsgáló551
orvosi szoba552
fönövéri553
szakrendelö423
gyógytorna555
Krónikus oszt461
orvosi/dr.Bikov O./228
fõnõvér491
nõvérpult177
Ápolási Oszt430
fõnõvér222
kezelõ231
Központi mûtõszolg
vezetõ asz.483
mûtõsnõk472
szeptikus mûtõ252
I-II m?tö munkaszoba290
orvosi pihenõ282
post.op – õrzõ291
mûtõssegéd ügyelet292
Pathológia116
oszt.vez.fõo.406
cytológiai labor220
boncterem219
boncmester267
adm.203
Vérellátó466
FAX166
Röntgen oszt.diszp.458
orvosi szoba115
Röntgen képfeldolg./ügyelet434
CT Assisztens258
CT leletezö259
vez.assz194
ultrahang I.442
ultrahang II. (Nogyogy.)124
Laboratórium444
fõorvosi445
pihenö113
Vezetö assz(PajtásM, ReszegiB)274
Immunológia153
szakr.vez.assz(P.Erika)201
Fogl.eü.409
Bel I. szakrend.479
Bel II., Cukorgond.493
EKG szakrend.440
Card echo (dr.Lakatos)405
Seb.szakrend.I.454
Seb.szakrend.II154
Seb.kismütö254
Anaest ambulancia421
Ortopédia170
Nõgyógy. I.249
Nõgyógy. II.435
Védõnõk469
Családvédelem239
Fül-orr-gége Szakr. /Dr.Gorzó I./467
hallásvizsgálat554
Szemészet468
Ideggondozó492
Pszichiátria150
Pszichologia szakrendelo422
pszichológus225
Tüdõ gondozó452
fõorvos408
Bõrgyógyászat441
Gyógyszertár447
Fögyógysz.( dr.Gáspár P.)417
Gyógyszertár (közforg.)402
iroda, labor289
Sterilizáló481
iroda273
kiadó293
Pénzügyi o.
vezetõ410
könyvelés459
számlázás,pénztár,analitika407
Pénzügy K.Edit159
Munkaügy431
vezetõ460
Élelmezési O.
vezetõ473
raktár414
konyha190
étkezde197
Kp.Dietetika szolg.286
Kapacitás gazd.
vezetõ411
karbant.vez462
szakmai ag. (Sulyokné)413
öltözõ298
raktár /textil /235
tárgyieszköz gazd.436
villamos mûhely485
kazánház211
lakatos mûhely106
klíma288
textil tiszta raktár278
Betegirányító457
Döntésel.k.o, kontrolling496
informatika(KovácsN, SzökeV)415
informatika(Törtei, Szunyi)196
informatika (Paragh)482
belsõ ellenõr(Dr.Bárdosné M)412
munkavédelem (Bertalan Cs)474
büfé498
Mentõk80300
Megyei Kórh.80400
Hívás átvétel*59